Het idee achter Paramotor Club Wright is het samen brengen van paramotorpiloten en op een niet-commerciële manier deze prachtige sport bedrijven.

Hier zien we meteen een verschil met de paramotor scholen waar er al een aantal van bestaan.

 

Na het behalen van het vliegbrevet bij deze scholen vinden piloten vaak aansluiting bij al bestaande vliegers groepjes.

Maar dit is zeker niet altijd het geval.

Voor deze piloten biedt "Paramotor Club Wright" een warm nest waar zij zich zelf verder kunnen ontwikkelen en kunnen profiteren van de kennis van de al meer ervaren piloten.

 

Een openbare club waar iedereen lid van kan worden. Aan alle vlieg activiteiten kunnen alleen leden met een vliegbrevet deel nemen, maar buiten het vliegen om kunnen ze al wel vertrouwd raken met de sport. 

Er zijn natuurlijk veel meer zaken op te noemen waarbij een club een voordeel kan zijn.

Als eerste werd er op de eerste vergadering genoemd:"Omdat het leuk en gezellig is. Dit zal voor velen de belangrijkste reden zijn."

 

Maar denk ook aan technische kennis met elkaar delen en sleutel- en onderhoud avonden organiseren.

Onafhankelijk kennis van materiaal delen en van elkaar kunnen uitproberen en elkaar helpen bij de aanvragen van benodigde papieren/vergunningen.

 

Verder een keer in een andere omgeving vliegen, de mogelijkheid tot gebruikmaken van elkaars velden met duidelijke afspraken hierover.

Kortom alles rondom paramotorvliegen, met elkaar.

 

Het KNVvL is natuurlijk ook een vereniging. Het bestuur heeft ook bewust voor de naam Paramotor “Club” gekozen omdat Vereniging als een veel zwaarder orgaan klinkt. 

 

Frank hierover: 

"Toen ik voor het eerst hoorde van de nieuw op te zetten vereniging bekroop mij het gevoel, dat er onvrede was door de afwezigheid van progressie bij o.a. de regelgeving voor de paramotortrike. Na een aantal goede gesprekken bleek ik er behoorlijk naast te zitten.

Het vertrouwen in de KNVvL was onverminderd hoog.

 

PCW is een club, die juist in het verlengde staat van een vereniging als de KNVvL. 

Bij en via de KNVvL proberen we samen met de overheden tot goede oplossingen te komen en als sector Paramotor proberen we onze sport in goede banen te leiden door o.a. goede afspraken te maken.

PCW wil invulling geven aan de uitvoering van deze luchtsport. Door je te verenigingen kun je op legale manier van elkaars velden gebruik maken. Elke "houder" van een locatie kan en zal als een soort havenmeester gebruiksregels en normen op (kunnen) stellen.

Verder zal PCW uitdragen om je als vlieger niet alleen aan de regels te houden, maar ook normen en waarden hoog in het vaandel te houden. 

Eén van mijn uitspraken is "samen hebben we de toekomst". Middels PCW kunnen we ook echt nog meer invulling aan geven."

 

Bij paramotor Club Wright staat het samen doen en samen plezier beleven aan onze mooie vliegsport centraal en hier gelooft het bestuur in.

Samen hobbels nemen en samen plezier beleven.

 

Het bestuur zit vol ideeën en sommige zijn al in een ver stadium van ontwikkeling. 

Het mooie van mensen bij elkaar brengen is dat er veel ideeën los komen. Het bestuur hoopt ook op veel actieve leden met veel leuke ideeën voor leuke vliegtrapjes in het binnenland maar wellicht ook over de grens.

Dennis zelf zou het leuk vinden om voor de jeugd een vlieger afdeling te krijgen waarbij de jeugd al op vroege leeftijd onze sport langs de zijlijn kan mee beleven.

 

Een heel ander aspect wat hoog in het vaandel staat bij Paramotor Club Wright is "verantwoordelijk vlieggedrag".

 

Het bestuur is zich er van bewust en er van overtuig,  dat er alleen een toekomt is voor de Club, maar eigenlijk ook voor de hele paramotor vliegsport, als er op een verantwoordelijke manier gevlogen wordt.

 

Onze Paramotoren vallen allemaal binnen de wettelijke vastgestelde geluidsnormen, maar wij vliegers moeten ons altijd bewust blijven dat ze niet geluidloos zijn.

 

Boven in de lucht hebben we een geweldig gevoel van vrijheid wat misschien wel te vergelijken is als bij het motor rijden. Maar die vrijheid neemt niet weg dat we niet alleen zijn op deze wereld.

Gelukkig zijn de meeste vliegers in Nederland zich hier best bewust van en zijn er maar weinig klachten. Maar het bestuur is er van overtuigt dat dit nog veel beter kan en zal er ook alles aan doen.

 

De paar geluidsincidenten die zich jaarlijks voordoen, hadden heel makkelijk voorkomen kunnen worden. Hier maken wij onze hard voor.

 

(Frank hierover: "Als KNVvL sector Paramotor kunnen we samen met PCW nog sneller en beter reageren op mogelijke knelpunten. We kunnen elkaar nog beter motiveren, stimuleren en daar waar nodig corrigeren. Ook het contact met de gemeenten en andere overheidsinstanties zal daardoor verbeteren.")

 

Paramotor Club Wright heeft inmiddels meer dan 50 leden en het bestuur dankt deze leden voor het gestelde vertrouwen. 

 

We gaan er aankomend jaar een prachtig vliegjaar van maken, met mooie initiatieven en prachtige vluchten. En natuurlijk heten we nieuwe leden van harte welkom!

 

Voor meer info over de club of als je lid wilt worden: paramotorclubwright@gmail.com en via facebook (website www.paramotorclubwright.nl is under construction)

 

Dennis Groeneveld, voorzitter Paramotor Club Wright 

 

Bestuur,

 

Voorzitter: Dennis Groeneveld

Secretaris: Olfie Smit

Penningmeester: Gert Blankvoort

 

Met dank aan erelid Frank Moorman